Mar 19th 2014: VetVIP Conference Lublin

Local VetVIP Conference for Poland started in Lublin:

Konferencja dydaktyczna

w związku z realizacją projektu europejskiego pt. „Use of virtual patients/virtual problems in veterinary basic sciences”

(Mar 19th 2014: Biblioteka UP w Lublinie, ul. Akademicka 15, sala „Okrągła” IV piętro)

 

Program

10.30         Powitanie uczestników – prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

10.45         Wystapienie Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie oraz Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

11.00         Przedstawienie założeń realizowanego projektu – prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

11.40         Krótka prezentacja sposobu przygotowania wirtualnego problemu w programie Casus – prof. dr hab. Marta Kankofer

12.10         Nowoczesne formy kształcenia aktywizujące studentów – dr Jan Ehlers (E-learning - TiHO Hannover)

 

12.40 -14.00 Przerwa

 

14.00         Opinie studentów i opinie Autorów (Gergely Jocsak, Graham Brogden)

14.30         Wstępna analiza statystyczna wyników projektu – dr Jan Ehlers

15.00         Informacja o możliowściach dostępu do programu Casus – Martin Adler (Instruct AG, Monachium)

15.30         Dyskusja na temat możliwości wykorzystywania wirtualnych problemów w procesie kształcenia w krajowych wydziałach weterynaryjnych